GDPR

Med anledning av den nya dataskyddslag (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi upplysa dig som befintlig/tidigare/potentiell kund till STÄDAB vilken information vi sparar om dig i våra system.

 

STÄDAB sätter stort värde på relationen till våra kunder och möjligheten till flexibla och smidiga kontakter och leveranser men lika stort värde på våra kunders integritet.

 

För att säkerställa en god service till dig som företagskund samt förenkla vid kommande beställningar sparar STÄDAB namn, telefonnummer, e-postadress och befattning på våra kontaktpersoner. Uppgifterna finns säkert förvarande i vårt affärssystem och där lagras de som längst i sju år efter senast avslutade uppdrag/lagda beställningar hos oss. I de fall du som kund köper en ROT-/RUT-berättigad tjänst sparas även ditt personnummer samt adress och fastighetsbeteckning enligt samma regler i våra system.