Vi är stolta över vårt miljöarbete

  •   Vi kör Eco drive och miljöbilar
  •   Vi kan putsa fönster på hög höjd utan liftar och kemikalier, med specialutrustning
  •   Vi använder moppar och fibermaterial som fungerar utmärkt utan några kemikalier
  •   Under 2017 har vi tagit krafttag för att minska vår miljöpåverkan. Det har rensats ordentligt i hyllorna och rengöringsmedel har bytts ut mot miljömärkta alternativ.

Miljöpolicy

Städab är ett städföretag som kontinuerligt strävar efter att påverka människors hälsa och miljö positivt. Detta gör vi genom att:

 

  •   Uppmuntra kunder att välja miljöanpassade städtjänster.
  •   Utbilda och engagera medarbetare i ett aktivt miljöarbete.
  •   Minimera användning av kemikalier och alltid välja kemikalier med minsta miljöpåverkan.
  •   Miljöanpassa transporter genom att välja bilar med alternativa drivmedel samt effektivisera körsätt och logistik.
  •   Följa lagstiftning och föreskrifter.
  •   Ständigt förbättra vår miljöprestanda.