Vi är stolta över vårt miljödiplom

 •   Vi kör Eco drive och miljöbilar
 •   Vi kan putsa fönster på hög höjd utan liftar och kemikalier, med specialutrustning
 •   Vi använder moppar och fibermaterial som fungerar utmärkt utan några kemikalier
 •   Miljödiplomeringen är ett kvitto på att vi lyckats. För att få behålla certifieringen så jobbar vi aktivt med att uppnå våra mål.
 •   Under 2017 har vi tagit krafttag för att minska vår miljöpåverkan. Det har rensats ordentligt i hyllorna och rengöringsmedel har bytts ut mot miljömärkta alternativ.

Miljöpolicy

Städab är ett städföretag som kontinuerligt strävar efter att påverka människors hälsa och miljö positivt. Detta gör vi genom att:

 

 •   Uppmuntra kunder att välja miljöanpassade städtjänster.
 •   Utbilda och engagera medarbetare i ett aktivt miljöarbete.
 •   Minimera användning av kemikalier och alltid välja kemikalier med minsta miljöpåverkan.
 •   Miljöanpassa transporter genom att välja bilar med alternativa drivmedel samt effektivisera körsätt och logistik.
 •   Följa lagstiftning och föreskrifter.
 •   Ständigt förbättra vår miljöprestanda.